Op hetzelfde terrein waar we bezig zijn met het water tanken project,
 voormalig Air Produckt's terrein, moet ook de boel gesloopt worden en het terrein leeggemaakt worden.